ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

IΡΙΔΑ - Πρότυπο συγκρότημα κατοικιών από την IVAS

Όλες οι κατοικίες είναι κατασκευασμένες εξ’ ολοκλήρου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε συνεργασία με την εταιρία ΤΑΧΥΔΟΜΗ Α.Ε.  η οποία και είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 από τον οργανισμό SGS.

Το σύστημα βασίζεται στην βιομηχανική παραγωγή «διπλού τοίχου» από σκυρόδεμα με κενό μεταξύ τους και οι οποίοι συνδέονται εγκαρσίως με τρισδιάστατο οπλισμό τύπου filigran.

Οι τοίχοι τοποθετούνται στο έργο ο ένας δίπλα στον άλλο και επ’ αυτών τοποθετούνται οι πρόπλακες. Στη συνέχεια και αφού τοποθετηθεί στο έργο ο επιπλέον οπλισμός γίνεται σκυροδέτηση στο κενό των τοιχίων καθώς και επί των προπλακών δημιουργώντας έτσι τελικά μια μονολιθική συμπαγή κατασκευή.

Πλεονεκτήματα του συστήματος:

- Επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή προστασία έναντι σεισμικών δράσεων λόγο της μονολιθικότητας της κατασκευής και της υπεραντοχής των φέροντων στοιχείων

- Σταθερή και ελεγμένη εργοστασιακή ποιότητα των τοιχωμάτων

- Μείωση του χρόνου κατασκευής

- Άψογο αρχιτεκτονικό και αισθητικό αποτέλεσμα

Στις κατοικίες έχει γίνει επίσης εφαρμογή του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης το οποίο είναι σήμερα από όλες τις απόψεις η καλύτερη επιλογή για μια κατασκευή όσον αφορά τη μόνωση (εξοικονόμηση ενέργειας - μεγιστοποίηση εσωτερικών χώρων - ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης - μεγιστοποίηση διάρκειας ζωής των δομικών στοιχείων), αλλά και το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα των κτιρίων.

Η εφαρμογή του γίνετε με την τοποθέτηση της μόνωσης (διογκωμένη πολυστερίνη Κ20) σε ολόκληρη την εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου. Στη συνέχεια επάνω στην μόνωση εφαρμόζονται ειδικά ακρυλικά υλικά με τα οποία επιτυγχάνεται ένα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών προδιαγραφών, στεγανόνωντας απόλυτα το κτίριο και εξαλείφοντας παράλληλα τους κινδύνους ρηγματώσεων. 

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι τα ακόλουθα:

- Άριστη θερμομόνωση με τη σωστή και ολοκληρωμένη εξάλειψη θερμικών γεφυρών.

- Απόλυτη εξωτερική στεγανοποίηση και αποφυγή της υγρασίας, της μούχλας και των βακτηρίων.

- Αποφυγή συγκέντρωσης υδρατμών και παράλληλα άριστη διαπνοή του κτιρίου.

- Δυνατότητα διαμόρφωσης και διακόσμησης εξωτερικών όψεων σύμφωνα με τις επιθυμίες μας, με υλικά υψηλής ποιότητας αποφεύγοντας τις ρηγματώσεις, τις αποκολλήσεις σοβάδων και το ξεφλούδισμα του χρώματος.   

- Υπεραξία του κτιρίου λόγω ανώτερης ποιότητας κατασκευής και θερμομόνωσης.

- Οικολογική δόμηση, το σύστημα είναι απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον λόγω των υλικών που χρησιμοποιούνται αλλά και λόγω της τεράστιας εξοικονόμησης ενέργειας που γίνεται.

- Κάθετη μείωση του κόστους συντήρησης εξωτερικών επιφανειών στο χρόνο.

- Μείωση λειτουργικών εξόδων και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας πάνω από 40%.

- Διατήρηση της ποιότητας και του χρώματος των εξωτερικών όψεων αναλλοίωτα στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.

- Εγγύηση αποτελέσματος πάνω από 30 χρόνια.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε μια παρουσίαση με τα στάδια κατασκευής.

Ivas Hellas Ε.Π.Ε. ΤΑΧΥΔΟΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ