ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

IΡΙΔΑ - Πρότυπο συγκρότημα κατοικιών από την IVAS

Ivas Hellas Ε.Π.Ε.

Εθνική Οδός Ηρακλείου - ΠΑ.ΓΝΗ 71500 Ηράκλειο

Τηλ: 2810543446 & Fax: 2810543445

Email: info@casaverde.gr

Ivas Hellas Ε.Π.Ε. ΤΑΧΥΔΟΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ