Η ΕΤΑΙΡΙΑ

IΡΙΔΑ - Πρότυπο συγκρότημα κατοικιών από την IVAS

Η IVAS HELLAS ιδρύθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 2005.

Αρχική δραστηριότητα αποτέλεσε η εμπορία δομικών υλικών, αντιπροσωπεύοντας κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα 3 Ιταλικούς οίκους. Φιλοσοφία της εταιρίας ήταν και παραμένει η εισαγωγή και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στον κατασκευαστικό κλάδο, δίνοντας την δυνατότητα για γρήγορη, οικονομική και με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές ολοκλήρωση ενός έργου.

Τα επόμενα χρόνια εμπλουτίστηκε η γκάμα των προϊόντων μας κάνοντας νέες συμφωνίες με ελληνικές και ξένες εταιρίες, καλύπτοντας έτσι όλες τις φάσεις κατασκευής.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ivas.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.

Το 2007 η εταιρία προχώρησε στην αγορά οικοπέδου λίγο έξω από το Ηράκλειο στην περιοχή των Αθανάτων κάνοντας έτσι τα πρώτα της βήματα στον κλάδο του Real Estate.

Παράλληλα ανέπτυξε και κατασκευαστική δραστηριότητα σε συνεργασία με την εταιρία προκατασκευασμένων κτιρίων ΤΑΧΥΔΟΜΗ A.E. , έχοντας την δυνατότητα να αναλάβει την κατασκευή κτιρίων, ξεκινώντας από τα σχέδια και την άδεια και φτάνοντας μέχρι την παράδοση του κλειδιού στο χέρι.

Σήμερα η IVAS HELLAS αποτελεί μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρία στο κατασκευαστικό χώρο, παραμένοντας σταθερή στην φιλοσοφία της για καινοτόμες εφαρμογές και εγγυημένες λύσεις σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται.

Ivas Hellas Ε.Π.Ε. ΤΑΧΥΔΟΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ